Smart Service er et produkt som er utviklet etter innspill fra helsesektoren og ved hjelp av støtte fra Innovasjon Norge. Denne teknologien vil bedre hverdagen til et allerede presset helsepersonell sier Annette Anfinnsen i Robotic Innovation. På nyåret vil det være tilgjengelig mobile roboter som kan frakte opptil 1700 kilo.

DISSE MOBILE ROBOTENE KAN VÆRE REDNINGEN FOR UTFORDRINGENE I HELSESEKTOR


Robotic Innovation har utviklet tre mobile robotløsninger basert på AIV-teknologi som kan håndtere transport og logistikk på sykehusene. Rett og slett gull verdt når eldrebølgen kommer, og bemanningen blir en kjempeutfordring.


– Fremover vil det være store utfordringer knyttet til mangel på personell i helsesektoren. Vår teknologi og løsninger kan sørge for transport og logistikk av enheter internt på sykehus, aldersboliger og lignende. Dette vil gjøre at helsepersonell blir fristilt til å gjøre det som egentlig er oppgaven deres, ta seg av pasientene, sier daglig leder i Robotic Innovation Annette Anfinnsen.

Alle de tre mobile robotløsningene er fleksible, som gjør at de også egner seg godt til bruk i næringsbygg og på flyplasser.

Smart Service
Smart service kan transportere alle typer varer og enheter på et sykehus. Den har et fleksibelt hyllesystem med en total kapasitet på 70 kilo. Mulig for tilkalling og valg av kjørerute via mobil app. Ankomst av varer blir varslet med push note til mobil.  For sikker transport er skap låst, lås aktiveres ved bruk av ID kort eller kode.

Smart Guide
Smart Guide er en servicerobot som kan guide pasienter, pårørende og andre til ønsket destinasjon som lab10, røntgen osv. Den kan settes opp på 100 forskjellige språk.

Smart prosedyretralle
Smart prosedyretralle er en tralle med et låsbart tett skap med et fleksibelt hyllesystem som er tilpasset behovet for brikker til ulike operasjoner. Konseptet går ut på at all transport og logistikk håndtering av prosedyretraller og brikker mellom sterillager og operasjonsstuer blir sikkert håndtert av mobile roboter.

FAKTABOKS

- Våre produkter baserer seg på en AIV som grunnkomponent hvor vi designer og utvikler toppsystemet etter kundens behov.

- Vi integrerer mobile robotløsninger hos kunde.

- Vi utvikler og leverer konseptet rundt mobil robot-teknologi, for integrasjon mot ERP, MES, web  applikasjon, IOT og skyløsning.

- Service og vedlikehold.

Annette Anfinnsen opplever god pågang fra industrien som ønsker å få informasjon om muligheter for mobile robot løsninger i deres bedrift.

KONTAKT OSS

E-post:
post@roboticinnovation.no

Hjemmeside:
roboticinnovation.no